การลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

13 ก.พ., 2020เครื่องพิมพ์เพื่อธุรกิจ & ใช้ในบ้าน, เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์

อนาคตของธุรกิจ SME ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและมีการดำเนินการแบบยั่งยืน

ผู้เชี่ยวชาญได้เตือนถึงภัยคุกคามที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ อันเกิดขึ้นจากมนุษย์มาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีผู้คนจำนวนมากที่เริ่มตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ทำให้มีการนำเสนอข่าวสารถึงสาเหตุของปัญหามากยิ่งขึ้น

จากรายงานของ Eco-Business[1] ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กำลังพัฒนาและปรับเปลี่ยนภาคเศรษฐกิจที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับต่ำ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียน ระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานสะอาด

กลุ่มธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น และได้มีการมองหาวิธีต่างๆ ที่จะนำมาใช้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในทุกแง่มุมทางธุรกิจ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ตลอดไปจนถึงกระบวนการดำเนินการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความใส่ใจ[2] กลุ่มธุรกิจ SME ต่างเข้าใจดีว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลต่อความพอใจของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขาเช่นกัน

จากแบบสำรวจของเอปสัน[3] ที่ได้มีการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการ SME ใน 6 ประเทศใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่ได้รับการจัดอันดับตาม GDP พบกว่า เกือบ 30% ของผู้ประกอบการ SME ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในระดับสูงสุด และประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศฟิลิปปินส์มองว่า การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด

ในด้านกลุ่มผู้บริโภค พบว่าเกือบ 70% ของกลุ่มผู้บริโภค ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME ยังพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์เพื่อใช้งานในสำนักงาน

จากการศึกษายังพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของ บริษัทหรือผู้ประกอบการต่างๆ โดย Accenture[4] พบว่าผู้บริโภคจำนวนมากยินดีจ่ายค่าสินค้าหรือบริการที่แพงกว่า หากสินค้านั้นหรือบริการนั้นๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 72% ของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าพวกเขาใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมา 5 ปีแล้ว และ 81% ของผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่าพวกเขาคาดหวังว่าจะซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมในอีก 5 ปี ข้างหน้า

เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการบริการ SME ต้องมีความเตรียมพร้อมเพิ่มมากขึ้นในการพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของพวกเขา เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า

 

 

[1] Eco-Business Research: Power Trip: Southeast Asia’s journey to a low carbon economy, https://.ecobusiness.com/media/uploads/magazine/power_tripsoutheast_asias_journey_to_a_low_carbon_economy.pdf

[2] YouGov: 56% of Singaporeans believe businesses have a responsibility to prevent environmental damage, https://sg.yougov.com/en-sg/news/2018/01/04/businesses-and-environmental-damage/

[3] SMEs striving for Digital Transformation amidst many hurdles, https://www.epson.co.th/digital-transformation

[4] Accenture Newsroom: More than Half of Consumers Would Pay More for Sustainable Products Designed to Be Reused or Recycled, Accenture Survey Finds, https://newsroom.accenture.com/news/more-than-half-of-consumers-would-pay-more-for-sustainable-products-designed-to-be-reused-or-recycled-accenture-survey-finds.htm

 

ติดตามเรา

 

Share This