เกี่ยวกับบริษัท

เอปสัน กับกลยุทธ์เพื่อการเป็นองค์กรแห่งอนาคต

คุณ Minoru Usui ประธานกลุ่มบริษัท Epson ได้กล่าวถึงความพยายามในการสร้างความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ...

 

ติดตามเรา