รพ.อุดรธานี กับการเลือกใช้เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170 เสริมมาตรการรับมือสถานการณ์โควิด

9 พ.ค., 2022เครื่องพิมพ์เพื่อธุรกิจ & ใช้ในบ้าน, เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์

 

ด้วยการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำของเขตสุขภาพ 8 ขนาด 1,100 เตียง ให้บริการรองรับผู้ป่วยนอกต่อวันได้ถึง 3,500 คน มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร แพทย์เฉพาะทาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานีจึงมีภารกิจสำคัญในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มมีการระบาด ในปี 2563 ทำให้โรงพยาบาลฯ ต้องปรับเปลี่ยนหลายสิ่ง ตั้งแต่ระบบการทำงานประจำวัน มาตรการความปลอดภัย การจัดสรรพื้นที่และทรัพยากร ตลอดจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความพร้อมที่สุดในการให้บริการแก่ประชาชน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล นอกจากนั้นยังได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นผู้จัดการดูแลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิต ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีกว่า  140000คน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนประจำเขตเทศบาลและอำเภอเมืองอุดรธานี และเครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170 จำนวน 280 เครื่อง คือหนึ่งในเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรของโรงพยาบาลอุดรธานี

 

นพ.สุรพงศ์ แสนโภชน์ รองผู้อำนวยการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลอุดรธานี เปิดเผยว่า “สิ่งสำคัญที่สุดคือสวัสดิภาพของประชาชน ในแต่ละวัน โรงพยาบาลฯ ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค มาตรการคัดกรองอาการป่วยและป้องกันการแพร่เชื้อและมาตรการทำความสะอาด ดั้งนั้นการจัดสรรค์ช่วงเวลาเข้ารับบริการเพื่อลดเวลารอคอยในการให้บริการประชาชนแต่ละคน เป็นการลดความแออัดในพื้นที่และหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสกัน รวมไปถึงการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อจากขั้นตอนการยืนยันตนของผู้ใช้บริการด้วยการยื่นบัตรประชาชนให้กับมือเจ้าหน้าที่ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้บริการในภาวะโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”      

 

 

“แต่บริการในรูปแบบนิวนอร์มอลเช่นนี้จะดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับโรงพยาบาลอุดรธานีที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล การจัดหาเครื่องมือใดๆ ก็ตาม ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งมีหลักการว่าต้องก่อประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและต้องคุ้มค่า ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานและมีราคาเหมาะสม ดังนั้นเมื่อโรงพยาบาลฯ พิจารณาถึงเครื่องพิมพ์ จึงต้องเป็นเครื่องมัลติฟังก์ชั่นที่ ทำงานได้ครบทุกด้าน มีต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่นที่ถูก ประหยัดหมึก ถ้าประหยัดค่าไฟได้ด้วยยิ่งดี”

 

โรงพยาบาลอุดรธานีประกอบไปด้วยหน่วยงานหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ห้องตรวจ ห้องผ่าตัด งานสนับสนุนภายใน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องพิมพ์ในการให้บริการและมีการใช้งานหลากลายรูป ปัจจุบันทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีการใช้เครื่องพิมพ์จำนวนทั้งสิ้นกว่า   350  เครื่อง  ซึ่งการจัดซื้อเครื่องพิมพ์จำนวนมากที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากต่อการบริหารจัดการดูแลของทีมช่าง และงานพัสดุ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม หรือการซื้อหมึกทดแทน จากนโยบายดังกล่าว เครื่องหลายประเภทเช่นเครื่องพิมพ์เลเซอร์จึงไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากมีต้นทุนโดยรวมที่สูง ตั้งแต่ต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่นที่ตกแผ่นละ 3 บาท โทนเนอร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ รวมถึงงานซ่อมบำรุงที่มีราคาสูง ยิ่งโรงพยาบาลฯ มีเครื่องพิมพ์ของหลายแบรนด์กระจายอยู่ตามแผนกต่างๆ การจัดการทรัพยากรจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นในเก็บสต็อกโทนเนอร์ของเครื่องทุกรุ่นของที่มีการใช้งานอยู่ ซึ่งต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องอุณหภูมิและความชื้น หรือต้องเผชิญกับปัญหาชิ้นส่วนอะไหล่บางชิ้นหายากหรือยกเลิกการผลิตไปแล้ว

 

 

“หลังจากทำการทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ของหลายยี่ห้อ โรงพยาบาลฯ ได้ตัดสินใจทำสัญญาเช่าเครื่องพิมพ์รุ่น EcoTank M3170 จากเอปสัน โดยตั้งแต่ปลายปี 2563 เป็นต้นมา โรงพยาบาลฯ ได้ทยอยเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ใช้อยู่เป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเอปสัน EcoTank M3170 จำนวน 280 เครื่อง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 95% ของเครื่องพิมพ์ทั้งหมดในขณะนี้ และคาดว่าจะสามารถเปลี่ยนจนครบทั้งหมดได้ภายในสิ้นปี 2565 นี้” นพ.สุรพงศ์ กล่าว

 

 

เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170 ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นขาวดำ มีระบบแท็งค์หมึกที่ผลิตจากโรงงานของเอปสันโดยตรง รองรับการพิมพ์งานขาวดำ มีความโดดเด่นในเรื่องของความประหยัด รองรับการพิมพ์งาน 2 หน้าอัตโนมัติ ช่วยให้ประหยัดกระดาษได้ถึง 50% และประหยัดต้นทุนการพิมพ์เพราะหมึกพิมพ์ 1 ขวด สามารถพิมพ์งานได้สูงสุดถึง 6,000 หน้า แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องการประหยัดไฟ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้งานมักลืมนึกถึง เพราะเครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank มาพร้อมกับเทคโนโลยี Heat-Free ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนในขั้นตอนการพิมพ์ ต่างจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ต้องใช้ความร้อนในการพิมพ์ จึงทำให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า อีกทั้งเครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank ยังดูแลรักษาได้ง่ายกว่ามาก เพราะใช้ชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองภายในเครื่องน้อยกว่าจึงช่วยลดค่าบำรุงรักษาตามไปด้วย ด้านคุณภาพงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank สามารถพิมพ์งานที่ให้คุณภาพได้เท่าเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สามารถพิมพ์งานปริมาณมากด้วยความเร็ว 20 ภาพต่อนาที (ipm) และยังรองรับการสั่งพิมพ์งานผ่าน Wi-Fi และ Wi-Fi Direct ได้ด้วยแอพพลิเคชั่น Epson iPrint ได้อีกด้วย

 

ปัจจุบัน ไม่เพียงแค่บุคลากรกว่า 3,500 คน ได้ใช้เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170 เพื่อพิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนา และแฟกซ์เอกสารในการปฎิบัติงานแต่ละวันเท่านั้น ทางโรงพยาบาลอุดรธานี ในฐานะผู้จัดการฉีดวัคซีนของจังหวัดอุดรธานี ยังได้นำเครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank จำนวน 20 เครื่อง ไปใช้ในการพิมพ์ใบนัดและใบรับรองการฉีดวัคซีนให้กับผู้มารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนประจำจังหวัด ณ ลานอเนกประสงค์ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อีกด้วย

 

 

นพ.สุรพงศ์ กล่าวต่อว่า “การทำงานที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนต้องมีการบริหารที่ดี ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย ความรวดเร็ว ความเป็นระเบียบ และความชัดเจน ซึ่งข้อมูลทางการแพทย์แหล่งนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องให้เห็นและอ่านได้ชัดเจน ซึ่งเครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170 ที่นำมาใช้งานสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ยังพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ฉีดวัคซีนแล้วจึงสามารถรับใบนัดและใบรับรองของตนเองได้ในทันที ไม่ต้องรออยู่ในพื้นที่บริการนานซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้รับบริการ อีกทั้งยังทนทานใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่มีสะดุด สามารถรองรับผู้มาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวันได้อย่างดี โดยศูนย์ให้บริการวัคซีนเคยมีผู้มารับบริการมากที่สุดถึง 6000-8000 คนต่อวัน ซึ่งนั่นเท่ากับเฉลี่ยแล้วมียอดการพิมพ์สูงสุดถึง 800 แผ่นต่อเครื่องต่อวัน ในการพิมพ์เอกสารรับรองการรับวัคซีนรวมถึงใบนัดในการฉีดวัคซีนครั้งถัดไป”

 

การเปลี่ยนมาใช้งานเครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank ของโรงพยาบาลอุดรธานีครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเตรียมความพร้อมในการรับมือโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังอยู่ในกลยุทธ์สำคัญของโรงพยาบาลฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจและพัฒนการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

“สถานการณ์โควิด-19 จะต้องถูกควบคุมได้ในสักวัน แต่การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลฯ จะยังดำเนินต่อไป ทางคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ จึงวางนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดความสิ้นเปลือง ซึ่งอาจกระทบต่องบประมาณที่จะนำมาพัฒนางานบริการประชาชนให้ดีขึ้น ในแต่ละวัน โรงพยาบาลฯ มีการพิมพ์เอกสารจำนวนมาก ยิ่งในช่วงโควิดทำให้ต้องมีการเพิ่มมาตรการบางอย่าง เช่น การยืนยันตัวตนของผู้มารับบริการ ซึ่งปกติใช้วิธียื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่นำไปตรวจข้อมูล ก็เปลี่ยนเป็นการส่งข้อมูลบัตรมาที่ Line Office Account ของโรงพยาบาลฯ เพื่อเจ้าหน้าที่จะต้องนำไปตรวจข้อมูลเวชทะเบียน หรือแม้แต่การพิมพ์ใบนัดและใบรับรองแพทย์ต่างๆ ดังนั้นการใช้เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170 ที่ทำงานเอกสารได้หลายอย่างจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกพิมพ์เอกสารที่จำเป็นได้ ขณะที่ช่วยประหยัดต้นทุนการพิมพ์และกระดาษได้ด้วย” นพ.สุรพงศ์ กล่าว

 

นพ.สุรพงศ์ กล่าวถึงการเช่าเครื่องพิมพ์ EcoTank M3170 แบบปีต่อปีว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับทางโรงพยาบาลฯ เพราะจากเดิมที่ทางโรงพยาบาลฯ ต้องตั้งงบประมาณจำนวนมากเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมบำรุงสำหรับระยะเวลา 5 ปีตามระเบียบราชการ ล่าสุดไม่ต้องมีงบซื้อเครื่องพิมพ์แล้ว เช่นเดียวกับงบซื้อโทนเนอร์หรือหมึกพิมพ์ที่เคยตั้งไว้ถึง หลาย ล้านบาท ขณะที่งบการซ่อมบำรุงที่เคยตั้งไว้เกือบ 5 ล้านบาท ก็ปรับลดลงมาเหลือไม่ถึง 1 ล้านบาท เพราะทุกอย่างได้ครอบคลุมอยู่แล้วในสัญญาเช่า นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในการดูแลเครื่องพิมพ์เพราะปัญหาการใช้งานเครื่องพิมพ์ลดลงอย่างมาก ในขณะที่พื้นที่ทำงานในทุกแผนกก็เพิ่มขึ้น เพราะใช้เครื่องมัลติฟังก์ชั่นเพียงเครื่องเดียวทำทุกอย่าง”

 

 

เครื่องมือที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้โรงพยาบาลอุดรธานีรับมือกับสถานการณ์ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งได้อย่างเต็มที่ แต่ยังทำให้โรงพยาบาลฯ บริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความสิ้นเปลือง และนำงบประมาณมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่เป็นเรื่องสำคัญต่อไปในอนาคต ดังนั้นเครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170 จึงมีบทบาทกับการยกระดับมาตรการในภาวะปัจจุบันและมาตรฐานสำหรับอนาคตของโรงพยาบาลอุดรธานี

 

ติดตามเรา

 

Share This