สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนยุคใหม่

12 พ.ค., 2022อุปกรณ์ฉายภาพ, โปรเจคเตอร์

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ ส่งผลให้การเรียนในชั้นเรียนเปลี่ยนแปลงไปมาก อันเนื่องมาจากนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยผู้เรียนสามารถเรียนผ่านทางระบบออนไลน์โดยไม่จำกัดการเรียนรู้อยู่แต่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแบบเดิมๆ ในโรงเรียนอีกต่อไป

 

 

ผลกระทบของการแพร่ระบาดนั้นส่งผลอย่างมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและสถาบันทางการศึกษาทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือในห้องเรียนก็ตาม

 

โรงเรียนมัธยมต้น SMP Islam At-Taubah ในกรุงจาการ์ตาเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาของโรงเรียนในอินโดนีเซียที่ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการผสมผสานทั้งการเรียนในชั้นเรียนที่มีการจำกัดปริมาณคน และการเรียนผ่านระบบออนไลน์

 

 

สร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

อินเทอร์แอคทีฟเลเซอร์โปรเจคเตอร์รุ่น EB-1485Fi จากเอปสันที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี 3LCD สามารถมอบประสบการณ์การใช้ไวท์บอร์ดแบบเสมือนจริงลงบนหน้าจอโปรเจคเตอร์แบบอินเทอร์แอคทีฟขนาด 100 นิ้ว ให้กับนักเรียนได้ และด้วยการแสดงภาพบนจอภาพขนาดใหญ่ นักเรียนจึงสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าจอได้ด้วยนิ้วมือหรือปากกาได้อย่างอิสระ ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนได้ตลอดการเรียนการสอน ผ่านเทคโนโลยีที่โดดเด่นของเอปสัน

 

 

ปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง

โปรเจคเตอร์ที่มีระยะฉายสั้นพิเศษ สามารถใช้งานเป็นบอร์ดวาดภาพดิจิทัล ไวท์บอร์ด และหน้าจอแบบอินเทอร์แอคทีฟได้ในเครื่องเดียว รองรับการเขียนทั้งจากปากกาและนิ้วสัมผัส ซึ่งช่วยให้นักเรียนและผู้สอนสามารถเขียนหรือวาดบนหน้าจอได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมข้อมูลที่จะนำเสนอและแชร์ให้ทั้งชั้นเรียนเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยยังคงรักษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

 

ถึงแม้โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนก็ตาม แต่เราจะไม่ลดทอนคุณภาพด้านการศึกษาและทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่หยุดชะงัก พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในวันพรุ่งนี้ได้โดยปราศจากความกังวล ด้วยอินเทอร์แอคทีฟโปรเจคเตอร์จากเอปสัน

 

ติดตามเรา

 

Share This