การเปลี่ยนแปลของเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากกว่าที่เคยเป็นมา องค์กรและบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจด้านสุขภาพ ยา อาหารและเครื่องดื่มนั้น ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับในแต่ละตลาดของสายธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งนั่นหมายรวมถึงความคาดหวังของลูกค้าด้วยเช่นกัน ดังนั้น ฉลากสินค้าในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์หรือสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ให้กับลูกค้าด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือเครื่องหมายแจ้งเตือนที่ต้องนำเสนอตามข้อกำหนดของประเภทธุรกิจต่างๆ อีกด้วย

การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ องค์กรธุรกิจหรือบริษัทต้องมีความคล่องตัวในรวมถึงต้องสามารถตอบสนองการดำเนินธุรกิจในทุกด้านได้อย่างราบรื่น แต่สร้างผลกระทบต่อการขายหรือประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้น้อยที่สุด การพิมพ์ฉลากดิจิทัลจึงเริ่มเป็นที่นิยมนำมาผลิตฉลากที่มีข้อความที่คมชัด อ่านง่าย รวมทั้งมีภาพกราฟิกที่สดใสและสมจริงตามต้องการ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มความเร็วให้กับธุรกิจมากขึ้น

 

ฉลากและบรรจุภัณฑ์

ฉลากเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยบนบรรจุภัณฑ์อาหารมีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา ผู้คนต่างให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาบริโภคเข้าไปในร่างกาย รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากกว่าครึ่ง ในเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าพวกเขาจะเลือกซื้ออาหารด้วยการอ่านรายละเอียดของสินค้าก่อน และเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทผลิตที่มีนโยบายดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

หน่วยงานกำกับดูลืของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอินเดีย กำลังพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญบนฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เช่น อาหารที่ทำจากพืช เพื่อกลุ่มผู้บริโภคจะได้ไม่เกิดความสับสน โดยความปลอดภัยของอาหารก็เป็นประเด็นสำคัญที่กำลังผลักดันให้ชาติอาเซียนออกกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร เช่นเดียวกันกันกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ (FSANZ) โดยให้ระบุรายละเอียดทางโภชนาการบนฉลากบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งประกาศเหล่านี้ต่างส่งผลกระทบต่อวิธีที่ผู้ค้าปลีกใช้ในการนำเสนอข้อมูลสินค้า และหากบริษัทสินค้ายังใช้วิธีการพิมพ์ฉลากแบบเดิมๆ ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนฉลากอันเนื่องมาจากกฎระเบียบดังกล่าว การใช้เครื่องพิมพ์ฉลากดิจิทัลจึงมีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถพิมพ์ฉลากคุณภาพดีเยี่ยมได้ในเวลาอันสั้น เช่น บริษัท Superlative Foods ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวออร์แกนิกในสิงคโปร์ได้ใช้เครื่องพิมพ์ฉลากแบบดิจิทัลในการพิมพ์ฉลากคุณภาพสูงที่สามารถพิมพ์ในบริษัทได้เองและพิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการ ในราคาประหยัด โดยไม่ต้องไปจ้างร้านพิมพ์หรือลงทุนพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ฉลากขนาดใหญ่

มากกว่านั้นการพิมพ์ฉลากด้วยระบบการพิมพ์แบบดิจิทัล ยังช่วยรับมือกับสินค้าลอกเลียนแบบในธุรกิจด้านสุขภาพและเภสัชกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยบริษัทต่างๆ ต้องแสดงสาระสำคัญมากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยได้เห็นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ด้วยฉลากที่คมชัด คงทน เนื้อหาไม่จางเลือน

 

ตอบสนองความต้องการ ด้วยฉลากคุณภาพสูง

ด้วยเครื่องพิมพ์จากเอปสัน ในกลุ่ม ColorWorks เครื่องพิมพ์ฉลากที่ช่วยให้บริษัททุกขนาดสามารถพิมพ์ฉลากสีได้ทั้งแบบตัวหนังสือ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ภาพ (Pictogram) เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน มาพร้อมหมึกพิมพ์เอปสัน DURABrite Ultra® ที่แห้งเร็ว ช่วยให้ข้อมูลบนฉลากติดทนนานและทนต่อการซีดจาง เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้พิมพ์ฉลากในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ต้องมีฉลากตามข้อกำหนด GHS

นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์ Epson ColorWorks สามารถพิมพ์งานได้หลากหลายรูปแบบซึ่งช่วยพัฒนาการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และช่วยเพิ่มผลิตภาพได้ ฉลากที่เห็นเด่นชัดมีเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น รหัส QR โค้ด บาร์โค้ดพร้อมข้อมูลที่ฝังไว้ในตัว ตัวบ่งชี้อุณหภูมิเวลา (TTI) ป้าย RFID และเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ ที่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการดำเนินงานเฉพาะอย่างได้ รวมถึงซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชัน ซึ่งทำให้สามารถผสานรวมเข้ากับขั้นตอนการทำงานเกือบทุกขั้นตอนได้อย่างราบรื่น สามารถช่วยลดต้นทุนการพิมพ์ฉลากได้ถึง 50% และยังให้งานพิมพ์ที่คมชัด ทนทานได้ทุกสภาวะ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ต้องทำอย่างสมดุลระหว่างความจำเป็นในการปรับการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความต้องการทางธุรกิจโดยไม่ก่อให้เกิดต้นทุนหรือความล่าช้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน ทุกบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมกระยวนการทำงานต่างๆ อย่างเข้มงวดและเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อให้ตอบสนองความต้องการได้  ฉลากสินค้าได้ช่วยให้บริษัทอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและบริษัทยาสามารถส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังลูกค้าและผู้ป่วย นอกจากนี้ยังสามารถผลิตฉลากสีสวยสดใสที่มีบาร์โค้ดที่ชัดเจน เพื่อจัดการผลิตภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืนได้ เครื่องพิมพ์ฉลากดิจิทัลยังช่วยเพิ่มโอกาสเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ให้ได้คุ้มค่าและตรงตามความต้องการ

 

ติดตามเรา

 

Share This