ปัจจุบัน ตลาดธุรกิจต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีการแข่งขันสูงและยากแก่การคาดเดา ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรค ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการของตน และสร้างความโดดเด่นเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ “ฉลากผลิตภัณฑ์” เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ เพราะช่วยให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นบนชั้นวาง รวมถึงเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัย คำเตือน และข้อมูลอื่นๆ อีกด้วย

จากปัจจัยการระบาดของ Covid-19 ในปีนี้ เครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ได้เข้าไปมีบทบาทในธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และของใช้ในครัวเรือนต่างๆ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านราคารวมไปถึงการหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยื่น ทำให้ IDC หน่วยงานวิจัยตลาดระดับโลกได้ให้ข้อสังเกตถึงข้อจำกัดของกระบวนการผลิตฉลากแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ว่ากำลังเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีความต้องการการผลิตที่รวดเร็วและยืดหยุ่นกว่าในอดีต

ฉลากสินค้าเป็นหนึ่งสิ่งที่ถูกขยายความสำคัญขึ้น เนื่องจากโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคจำนวนมากให้ความสำคัญกับคุณภาพ รูปลักษณ์ และความรู้สึกของผลิตภัณฑ์ผ่านฉลากสินค้า บริษัทเจ้าของธุรกิจ ต่างให้ความสำคัญกับฉลากมากขึ้น เพื่อสร้างความโดดเด่นให้เหนือกว่าคู่แข่งและเพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้า การสั่งพิมพ์ฉลากที่รวดเร็ว การออกแบบที่สร้างสรรค์ และการใช้วัสดุการพิมพ์ที่เพิ่มความยั่งยืน การจัดส่งที่รวดเร็ว และความคุ้มค่าของต้นทุนการพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์ที่ซับซ้อน พื้นผิววัสดุที่หลากหลาย ฯลฯ คือความท้าทายที่ธุรกิจการพิมพ์ฉลากต้องเผชิญ ซึ่งข้อจำกัดของเครื่องพิมพ์ฉลากทั่วไปนั้น มักมีค่าใช้จ่ายสูงในการผลิต และยากที่จะควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ให้มีสีสันที่เรียบเนียนสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ฉลาก ต่างมองหาเครื่องพิมพ์ฉลากที่ใช้งานง่าย และมีต้นทุนการพิมพ์ที่ประหยัดกว่า เพื่อสร้างโอกาสในตลาดงานพิมพ์ฉลากที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

เทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากแบบดิจิทัลจึงได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากแบบดิจิทัลที่สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลาย ให้สีงานพิมพ์ที่คมชัด สดใส และสามารถโล่โทนสีงานพิมพ์ได้อย่างเรียบเนียน รวมถึงยังสามารถปรับแต่งรายละเอียดการพิมพ์ต่างๆ เช่น ความละเอียดงานพิมพ์ (DPI) การตกแต่งไฟล์งาน พร้อมยังรองรับการทำงานร่วมกับระบบการจัดการข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์อีกด้วย

 

การพิจารณาด้านความยั่งยืน คือหนึ่งในปัจจัยในการเปลี่ยนเทรนด์ของฉลากและบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมถึงนโยบายของภาครัฐต่างๆ ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการทางอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ตัวฉลากหรือบรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงกระบวนการผลิตอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุการพิมพ์ หมึกพิมพ์ ขั้นตอนกระบวนการ เทคโนโลยีที่ใช้ ฯลฯ ซึ่งองค์กรทั้งหลายต่างตระหนักดีว่าหากไม่นำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลได้หรือย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ผู้บริโภคต่างพร้อมจะหันไปเลือกใช้สินค้าของคู่แข่งที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิทัล ต่างมีส่วนช่วยสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ สามารถดำเนินนโยบายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ โดยเห็นได้เด่นชัดที่สุดจากฉลากของบรรจุภัณฑ์อาหารจากเครื่องพิมพ์ Epson SurePress L-6534VW และ L-4533 ที่พิมพ์งานได้รวดเร็ว คมชัด มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหมึกพิมพ์ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลายเพื่อรองรับบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ  นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์ Epson SurePress L-6534VW ยังรองรับการพิมพ์ฉลากประเภทฟิล์มหด ฉลากแบบ in-mold และฟิลม์สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ยังรองรับหมึกพิมพ์แบบ LED UV ที่แห้งเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ข้อดีของการพิมพ์ฉลากแบบดิจิทัล เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ผลิตเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องพิมพ์ Epson SurePress สามารถช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยความเร็วการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมและต้นทุนที่ประหยัด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วลงทุนในโซลูชันการพิมพ์ฉลากแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ธุรกิจงานพิมพ์ฉลากดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่ยังสร้างความยั่งยืนให้กับการดำเนินธุรกิจของฉลากและบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

 

ติดตามเรา

 

Share This